tbi滚珠丝杆安装方法

发布时间:2022-04-15 10:45:01 阅读次数:312

安装方法于选择适当滚珠丝杆规格时为重要项目,下图为安装范例。当使用条件须以更严密的条件做判别或使用特殊安装方法,以致判断条件不明时,请连络洽询 TBI MOTION。

  1. 螺杆轴、螺帽的安装方法 

image.png

image.png

image.png

image.png

image.pngimage.png

image.png

( 各种工作机械用螺杆轴的安装方法 )

image.png

image.png

image.png

image.png

 施予预拉时之轴承安装方法

image.png